Beroende på intresse och anmälningar  förläggs kurserna på olika orter.
Anmälan och förfrågningar via e-post till     info@secha.se

                                                                     Tfn:    0730 87 80 51

Kurser och Workshops i energimedvetenhet och energikunskap för nybörjare, meditatörer och terapeuter med fokus på Fysisk och Andlig Läkning, Rening, Utveckling av din Intuition.
DU är den enda som känner dina innersta processer.
All verksamhet är välsignad av Dr Augusto de Almeida på Casa de Dom Inácio.

Du får redskap för vardagen som ger ett starkt beskydd för din egen kraft och energi och skapar optimala förutsättningar för din andliga utveckling. Vi värnar din fria vilja för att du ska ha möjlighet att skapa en tydlig kontakt med din personliga andliga guide och din själsgrupp.

Många av våra problem har sitt ursprung i energikroppen, perispiriten. Lär vi oss att rena och balansera vårt energisystem och vår närmaste omgivning skapar vi goda förutsättningar för läkning på cellnivå, glädje och frid.

Förutom den grundläggande inriktningen kan kurserna skilja sig lite åt eftersom de anpassas till gruppen. De flesta kurser avslutas med en Casa/healingmeditation som är öppen för alla beroende på utrymme i lokalen.
Forskning om meditation och mindfulness finner du här.

Kvinnlig Kraft, 1 dag
En heldag i den Stärkande och
Kreativa Kvinnliga Kraften.
Vi arbetar med andliga och mentala redskap utifrån ett kvinnligt perspektiv. Tittar på vad som händer i chakror och aura i olika situationer, hur det påverkar våra fysiska kroppar och stärker upp fysiskt, psykiskt och energimässigt. Vi stärker den Kvinnliga kraften och arbetar även med Kvinnlig healing och gamla matriarkala kopplingar.

Den kvinnliga kraften är grunden till kreativitet, fred och frid. Den viktigaste kraft vi kan stärka i dagens samhälle.

Fika ingår.
950:-

Chakrabalansering/rening/meditation, 2 dagar
Lär känna ditt eget energisystem och få enkla, effektiva redskap för att rena och  balansera kropp och energifält.
Chakrorna är kroppens motorer och dina andliga redskap. Din aura visar hur du använder dem. Varje chakra har sitt eget syfte – inre och högre - och är kopplat till  mentala och känslomässiga processer och fysiska organ.
Chakrorna kan liknas vid portar till högre medvetande och självinsikt, de formar alla funktions- och medvetandeplan vi består av. Med hjälp av chakrorna får du information om ditt personliga kropps- och själstillstånd och din egen utvecklingspotential.  Du får nya möjligheter att påverka ditt liv och
utvecklar din intuition.
Fika ingår.
2250:-

Workshop i Energikunskap,  ½ dag
med efterföljande Casa/healingmeditation

För nybörjare. Du får lära känna ditt energisystem, göra det starkare och skapa skydd för din egen kraft.
500:-

Energirening och balansering, 1 dag,  
Rening och balansering för kropp, energifält och närmiljö. Vi arbetar med redskap för att skapa en energimässigt läkande omgivning och balanserar vårt energisystem, våra chakror och aura. Du får bättre fokus, mer lugn, glädje och inspiration.
Fika ingår.
950:-

Konsten att vara fri och i frid när man är ledig, 1 dag,
Känner du av andra människor? Blir du påverkad av det som sker runtomkring dig? Är du högkänslig?
Många människor du möter påverkar ditt energisystem och en del lämnar spår i dina tankar och ditt medvetande. På kursen får du redskap för att vara i din egen kraft utan att ta med dig andras processer och problem.
Balansering av kropp, tanke, närmiljö. Vi arbetar med redskap för att skapa en hälsosam omgivning och balanserar vårt energisystem.
Fika ingår.
950:-

Energitolkning, 1 dag
Du bör ha grundläggande energikunskap och känna din egen energikropp och ditt chakrasystem. Utveckling av din intuition och ditt inre seende.
Redskap för att tolka energier och symboler. Du får lära dig skillnaden att ”känna in” och läsa av utanför ditt eget energisystem vilket gör dig mer objektiv.
Du behöver inte "ta in" det du ser/känner i ditt energisystem.
Fika ingår.

1250:-

För terapeuter:
Energitolkning,
Energikunskap, Energihygien/rening, Praktiska övningar.
Kursen anpassas i detalj för deltagarna.
Fika ingår.
3 dagar, 3500:-

Tillbaka