Meditation kan öka koncentrationsförmågan och hjälpa människor att hantera stress. Resultaten märks redan efter fem dagar, visar ny forskning.

Kinesiska forskare har låtit 40 personer meditera med en tjugo minuter om dagen. Lika många personer ingick i en kontrollgrupp som fick göra traditionella avslappningsövningar under lika lång tid.

Efter fem dagar fick deltagarna göra olika test av koncentrationsförmåga och stresstålighet. Forskarna mätte också halten av stresshormonet kortisol i saliven. Resultaten var tydliga: Efter bara fem dagars träning hade meditationsgruppen bättre resultat i alla test. De hade dessutom mindre stresshormon. Ingen tidigare studie har visat på sådana effekter efter så kort tid. Forskarna skriver att resultaten visar på potentialen av meditationen som verktyg för både stresshantering och förbättrad kroppslig och mental hälsa.

- Det är jätteintressant att studien visar att meditationen påverkar kortisolhalten i kroppen på så kort tid. Många som mediterar säger sig ju uppleva större lugn och välbefinnande. Det är roligt att det går att visa i en så här välgjord studie, säger Marie Åsberg, professor vid Karolinska institutet som även är verksam vid Stressrehab vid Danderyds sjukhus, där patienter med utmattningssyndrom bland annat får lära sig att meditera.

- Vi har flera studier på gång. Våra patienter upplever att de är mindre stressade, mår och sover bättre. Den som lider av en kronisk sjukdom eller smärttillstånd är ofta betjänt av meditation.

 

Forskare vid Massachusetts General Hospital som är knutet till Harvard, har genomfört en studie där de magnetröntgat försökspersonernas hjärnor. Forskning visar att åtta veckors regelbunden övning räcker för att förändra hjärnans struktur och göra den mer stresstålig, en halvtimmes meditation om dagen förändrar hjärnan.

En grupp fick delta i mindfulness-baserad meditationsundervisning under åtta veckor och uppmanades att meditera varje dag, en kontrollgrupp levde som vanligt. Sedan kontrollerades deltagarnas hjärnor med magnetröntgen.

Resultatet visade att de som mediterade fick en tillväxt i hippocampus som bland annat är viktigt för inlärning och minne och även i de områden av hjärnan som styr självmedvetande, medkänsla och introspektion. Amygdala, reptilhjärna minskade vilket spelar en avgörande roll vid ångest och stress.

Hos kontrollgruppen förändrades inte hjärnan alls.

– Det är fascinerande att se hjärnans plasticitet och att man genom att meditera kan påverka hjärnan och öka välmående och livskvalitet, säger Britta Hölzel, en av forskarna bakom studien, i ett pressuttalande.

 

Meditation kan hjälpa patienter som drabbats av extrem hjärntrötthet. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin.

- Vi är överraskade över resultatet. Trötthet och stress minskade markant och vi såg en signifikant förbättring under bara åtta veckor, säger Birgitta Johansson, specialist i neuropsykologi.

Personer som drabbas av hjärnskada till följd av kraftigt våld mot skallen eller en stroke drabbas nästan alltid av så kallad hjärntrötthet, vilket visar sig som ökad känslighet för stress, minnesproblem och koncentrationssvårigheter. Den typiske patienten med hjärntrötthet har svårt att ta initiativ, drabbas av sömnproblem, är gråtmild och känslig för ljud och ljus.

Resultaten är enligt ansvarige forskaren Birgitta Johansson mycket positiva: - Meditation är bra hjärnvila för den här gruppen patienter eftersom det är en träning i koncentration, i att rikta fokus på här och nu och inte låta sig störas av bruset runtomkring. Patienten lär sig fokusera på sin andning. Vår studie visar att mindfulness kan bli en viktig pusselbit i behandlingen av patienter som lider av svår mental uttröttbarhet efter skallskada eller stroke.

I studien har meditationsövningarna speciellt anpassats för gruppen: patienterna behöver ha ett lugnare tempo och repetera flera gånger och det är mycket viktigt att ha en kompetent och välutbildad lärare i mindfulness, förklarar Birgitta Johansson.

 

                                                           Tillbaka